Dự án lọc nước ngọt

DỰ ÁN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT CHO CÔNG TY THANH THỦY

Hệ thống lọc nước tinh khiết cho Công ty sản xuất mì ăn liền AceCook – Thanh Thuỷ

Công suất 102m3/ngày đêm 

alt

 

alt

Banner1