Dự án lọc nước thải

Hệ thống lọc nước tái sử dụng nước thải tại nhà máy Pepsi Cola Bắc Ninh

 

Nước thải của nhà máy sau khi  sử lý được đưa vào tái sử dụng thông qua hệ thống lọc nước của Mann-Hummel cho ra nguồn nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn với công suất 960m3/ngày đêm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, vệ sinh và tưới cây . Góp phần đáng kể vào việc tái sử dụng nước và giảm chi phí rất nhiều cho nhà máy Pepsi - Cola

 

alt

Capacity : 960m3/day

 

Banner1