Dự án xử lý nước biển

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC NGỌT

Hệ thống lọc nước biến cho khu Resort Aman Vĩnh Hy

Công suất 180m3/ngày đêm

alt

alt

alt

alt

Banner1