• alfarapid.jpg
 • banner-products-revo.jpg
 • banner2.jpg
 • bluline_plus8.jpg
 • hinh-anh-banner-trang-chu-hoa-chat-xu-ly-dung-dich.jpg
 • image 1.jpg
 • image 6.jpg
 • images 2.jpg
 • images 3.jpg
 • images 4.jpg
 • images 5.jpg
 • images 7.jpg
 • images 8.jpg
 • images 9.jpg
 • images 10.jpg
 • images 12.jpg
 • images 13.jpg
 • images 14.jpg
 • images 15.jpg
 • mang_loc_nuoc_ro_4f72c5ba79ceb.jpg

DỰ ÁN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT CHO CÔNG TY THANH THỦY

Hệ thống lọc nước tinh khiết cho Công ty sản xuất mì ăn liền AceCook – Thanh Thuỷ

Công suất 102m3/ngày đêm 

alt

 

alt