• alfarapid.jpg
 • banner-products-revo.jpg
 • banner2.jpg
 • bluline_plus8.jpg
 • hinh-anh-banner-trang-chu-hoa-chat-xu-ly-dung-dich.jpg
 • image 1.jpg
 • image 6.jpg
 • images 2.jpg
 • images 3.jpg
 • images 4.jpg
 • images 5.jpg
 • images 7.jpg
 • images 8.jpg
 • images 9.jpg
 • images 10.jpg
 • images 12.jpg
 • images 13.jpg
 • images 14.jpg
 • images 15.jpg
 • mang_loc_nuoc_ro_4f72c5ba79ceb.jpg

Hệ thống lọc nước Nhà máy nước Đức Hoà

Hệ thống lọc nước Nhà máy nước Đức Hoà

Công suất 1000m3/ngày đêm cung cấp nước sạch cho khu công nghiệp nhựa Đức Hòa 

alt