• alfarapid.jpg
 • banner-products-revo.jpg
 • banner2.jpg
 • bluline_plus8.jpg
 • hinh-anh-banner-trang-chu-hoa-chat-xu-ly-dung-dich.jpg
 • image 1.jpg
 • image 6.jpg
 • images 2.jpg
 • images 3.jpg
 • images 4.jpg
 • images 5.jpg
 • images 7.jpg
 • images 8.jpg
 • images 9.jpg
 • images 10.jpg
 • images 12.jpg
 • images 13.jpg
 • images 14.jpg
 • images 15.jpg
 • mang_loc_nuoc_ro_4f72c5ba79ceb.jpg

Thiết bị xử lý nước

1.Hệ thống xử lý nước ngọt K50-U860 :

 
alt

 

2.Hệ thống xử lý nước biển, nước lợ RO :

alt

 

 

 

 

 

 

   

Trang 2 trong tổng số 2